Perancangan Kearah Kemapanan

Pembangunan mapan ialah pembangunan bagi memenuhi keperluan masa kini tanpa menafikan generasi yang akan datang untuk memenuhi keperluan mereka.Perancangan ini adalah selaras dengan aspirasi bumi 2008.Aspirasi ini memberi penekanan kepada pembentukkan dan pengukuhan jalinan hubungan serta kerjasama melalui perancangan kearah meningkatkan kualiti kehidupan dan melindungi kesejahteraan manusia sejagat.Ini bermakna apa juga perancangan atau tindakkan kita yang memberi faedah kepada manusia dan kehidupan lain,semuanya dinilai dan diri ganjaran oleh Allah S.W.T.


Sehubungan itu diriwayatkan ada seseorang bertemu sahabat nabi s.a.w yang mashur iaitu Abu Daud r.a yang ketika itu sedang menanam pokok.Kemudian lelaki itu bertanya kepada Abu Darda':

"Hanya Abu Darda'!, mengapa engkau tanam pokok ini pada hal engkau sudah sangat tua, sedang pohon ini tidak akan berbuah kecuali engkau dipanjangkan usia"

Abu Darda' menjawab"

"Bukankah aku yang akan memetik pahalanya dikala orang lain memakannya?".

Ini bertepatan dengan hadis lain dimana Anas bin Malik r.a berkata, rasulullah s.a.w telah bersabda:

"Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau menyemai semaian lalu burung atau insan atau binatang berkaki empat memakannya,melainkan untuknya (pahala) sedekah".

(Riwayat Al-Bahari Muslim)Bagaimana pun, jika kita perhatikan pada hari ini, berlaku masalah-masalah alam sekitar seperti pencemaran dalam berbagai bentuk,penebangan hutan yang tidak terkawal, hakisan dan air kelodak disebabkan runtuhan kawasan bukit dan bercerun,pembangunan yang tidak terancangan,berlakunya jerebu,banjir besar dan bencana lain yang telah mengakibatkan berlakunya ketidak seimbangan kepada alam sekitar.Keadaan ini telah menggugat kesejahteraan dan keselesaan kehidupan manusia.

Masyarakat dunia kini mulai bimbang dengan perubahan iklim dunia dan isu pemanasan global.Peningkatan suhu terjadi akibat banyak gas-gas beracun yang dikeluarkan oleh kenderaan dan kilang-kilang perusahaan terperangkap didalam atmosfera. Keadaan ini telah meningkatkan suhu bumi pada paras yang tidak selesa dan kadangkala menyebabkan cuaca ekstrem,termasuk suhu kedinginan dan kepanasan yang melampau.


Sehubungan itu, perancangan yang teliti kearah mewujudkan pembangunan yang mapan dilihat sebagai satu langkah berkesan untuk memelihara kestabilan eko-sistem dan kesejahteraan serta keselamatan kehidupan didunia.

Kita semua mempunyai peranan dalam memastikan perancangan dan pembangunan dilaksanakan secara mapan.Pembangunan yang seimbang haruslah tidak sahaja menumpukan kepada pembangunan fizikal yang bersifat kebendaan dan luaran sahaja,tetapi juga pembangunan insan yang mempertimbangkan faktor-faktor kerohanian dan penghayatan nilai-nilai dalam sebarang bentuk dan tindakan pembangunan.

ini selaras dengan jalinan tiga hubungan yang menjadi asas sesuatu masyarakat iaitu:

- Hubungan manusia dengan Pencipta

-Hubungan manusia dengan manusia dan

-Hubungan manusia dengan alam sekitar

Ini bersesuaian dengan firman Allah S.W.T dalam surat Ali-Imran ayat 112:

Rujukan: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)


~aman shah~
"....man jadda wa jada..."

0 teguran dan kutukan: